วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User

 

 


 

พันธกิจ

1. เป็นฝ่ายอำนวยการในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
2.  ควบคุม ตรวจสอบ คนต่างด้าวที่เข้ามาพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายคนเข้าเมือง
3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ ตม.จว.นครพนม
4. ปฎิบัติงานตาม ป.วิอาญา กม.ว่าด้วยคนเข้าเมือง กม.ว่าด้วยงานทะเบียนคนต่างด้าว พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ กม.อื่นอันเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา
5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


 

ค่านิยม   :  "สามารถ สุจริต สากล"


 

Wednesday the 24th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.