สถิติงานการเงินและงบประมาณ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย watana.n

สถิติงบประมาณปี พ.ศ.2562

รายการ งบปกติ งบบุคลากรภาครัฐ่(ค่าเช่าบ้าน เงินกองทุน ค่าธรรมเนียมฯ รวมทั้งหมด
รับจัดสรร 663,200  634,400 439,000  4,129,492.23  5,866,092.23 
เบิกจ่าย 663,200  481,028  439,000  2,904,580.54  4,487,808.54 
คงเหลือ  0  153,372  1,224,911.69 1,378,283.69 
เบิกจ่ายร้อยละ 100   75.82 100  70.34  86.54 
คงเหลือร้อยละ  24.18 29.66  13.46 

ข้อมูลถึงเดือน ก.ค.2562 | ร.ต.อ.หญิง ปริญญรัชฎ์ นิติวุทธิศาสตริน


สถิติการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน Re-entry ขออยู่ต่อ สลักหลัง/ถิ่นที่อยู่ ตรวจลงตรา เปลี่ยนตรวจลงตรา
ต.ค.61  1,115,600  153,300    7,600  4,000
พ.ย.61     896,200  162,700    7,600  6,000
ธ.ค.61     920,000  107,500    3,800  
ม.ค.62  1,517,000  159,700    3,800  4,000
ก.พ.62  1,110,800  142,600     5,700  4,000
มี.ค.62  1,450,400  175,400      2,000
เม.ย.62    776,400  115,900    1,900  4,000
พ.ค.62  1,195,000  121,500     3,800  
มิ.ย.62     988,400  109,000      
ก.ค.62  1,009,000  159,000      
ส.ค.62    996,000  124,400    2,000  2,000
ก.ย.62          

สถิติการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ)

เดือน ขอรับตรวจลงตรา ใบถิ่นที่อยู่(ตม.17) ค่าเขียน ตม.3,4/td> VOA.
ต.ค.61  4,000    64,200  102,000
พ.ย.61  6,000    61,900   88,000
ธ.ค.61  2,000    53,000  
ม.ค.62  4,000    49,200  
ก.พ.62  2,000    39,100  
มี.ค.62  4,000    49,900  
เม.ย.62  4,000    48,400  
พ.ค.62  60,000    44,200  
มิ.ย.62  14,000    41,900  
ก.ค.62  4,000    47,600  
ส.ค.62  4,000    47,600  
ก.ย.62        

สถิติการจัดเก็บเงินค่าปรับและค่าล่วงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
ต.ค.61 ค่าปรับ  118,600.00 ค่าล่วงเวลา  154,579.00
พ.ย.61 ค่าปรับ  186,100.00 ค่าล่วงเวลา  258,306.00
ธ.ค.61 ค่าปรับ  158,100.00 ค่าล่วงเวลา  335,431.00
ม.ค.62 ค่าปรับ  125,800.00 ค่าล่วงเวลา  184,190.00
ก.พ.62 ค่าปรับ  161,600.00 ค่าล่วงเวลา  136,109.00
มี.ค.62 ค่าปรับ  109,600.00 ค่าล่วงเวลา  190,817.00
เม.ย.62 ค่าปรับ  299,100.00 ค่าล่วงเวลา  175,895.00
พ.ค.62 ค่าปรับ  154,900.00 ค่าล่วงเวลา   96,020.00
มิ.ย.62 ค่าปรับ  144,300.00 ค่าล่วงเวลา  130,277.00
ก.ค.62 ค่าปรับ  179,900.00 ค่าล่วงเวลา   96,938.00
ส.ค.62 ค่าปรับ  237,400.00 ค่าล่วงเวลา   76,059.00
ก.ย.62 ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา

ข้อมูลถึงเดือน มิ.ย.62 | ร.ต.อ.หญิง นวิยา พรหมทัต


สรุปสถิติงานงบประมาณและการเงิน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีงบประมาณ งบปกติ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
2558  954,290  930,000    
2559  1,975,000  1,612,585    
2560  5,656,600  2,855,000    
2561  1,125,763.75  1,978,290    
2562  663,200  4,129,492    

โดย : ร.ต.อ.หญิง ปริญญรัชฎ์ นิติวุุุุุุทธิศาสตริน


Wednesday the 23rd. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.