สถิติงานการเงินและงบประมาณ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย watana.n

สถิติงบประมาณปี พ.ศ.2564

รายการ งบปกติ งบบุคลากรภาครัฐ(ค่าเช่าบ้าน) เงินกองทุนฯ คธน. รวมทั้งหมด
รับจัดสรร          
เบิกจ่าย          
คงเหลือ          
เบิกจ่าย%          
คงเหลือ%          

สถิติงบประมาณย้อนหลัง

ปีงบประมาณ งบปกติ ค่าธรรมเนียม รวม
2558  954,290  930,000  
2559  1,975,000  1,612,585  
2560  5,656,600  2,855,000  
2561  1,125,763.75  1,978,290  
2562  663,200  4,129,492  
2563      

 ข้อมูลโดย : ร.ต.อ.หญิง ปริญญรัชฎ์  วุทธิศาสตริน

 


 

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม งบประมาณปี พ.ศ.2564

เดือน Re-entry ขออยู่ต่อ สลักหลัง/ถิ่นที่อยู่ ตรวจลงตรา เปลี่ยนตรวจลงตรา
ต.ค.63          
พ.ย.63          
ธ.ค.63          
ม.ค.64          
ก.พ.64          
มี.ค.64          
เม.ย.64          
พ.ค.64           
มิ.ย.64          
ก.ค.64          
ส.ค.64          
ก.ย.64          

 

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ต่อ)

เดือน ขอรับตรวจลงตรา ใบถิ่นที่อยู่(ตม.17) ค่าเขียน ตม.3,4/td> VOA.
ต.ค.63        
พ.ย.63         
ธ.ค.63        
ม.ค.64        
ก.พ.64        
มี.ค.64        
เม.ย.64        
พ.ค.64        
มิ.ย.64        
ก.ค.64        
ส.ค.64        
ก.ย.64        

 

สถิติการจัดเก็บค่าปรับ ค่าล่วงเวลา งบประมาณปี พ.ศ.2564

เดือน ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
ต.ค.63    
พ.ย.63    
ธ.ค.63    
ม.ค.64    
ก.พ.64    
มี.ค.64    
เม.ย.64    
พ.ค.64    
มิ.ย.64    
ก.ค.64    
ส.ค.64    
ก.ย.64    

 ข้อมูลโดย : ร.ต.อ.หญิง ดวงใจ แก้วขอนแก่น


 

Tuesday the 19th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2021 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.