ร่วมตอบแบบสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตม.จว.นครพนม

          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทาง QR Code หรือทาง http://nkphanom.nso.go.th/

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

Sunday the 11th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2021 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.