ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตม.จว.นครพนม


        ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ

และกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับ

ประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1

แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด ทาง QR Code

หรือทาง ddc.moph.go.th/viralpneumonia/gui_covid19_phase.php

Sunday the 11th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2021 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.