ตม.นครพนม ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

  วันที่ ๙ เม.ย.๒๕๕๖ ตม.จว.นครพนม จัดฝึกยุทธวิธีตำรวจที่สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) โดยเชิญวิทยากรจาก ร้อย ตชด.๒๓๖ มี่ ร.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์ แสงสา รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ เป็นผู้ควบคุมการฝึก มีการบรรยายในห้องเรียนและการฝึกภาคสนาม ทั้งการตรวจค้นตัวบุคคล และการค้นพาหนะ หลังจากนั้นได้เข้ารับการทบทวนการใช้อาวุธปืนที่สนามยิงปืนของ ร้อย ตชด.๒๓๖ อีกด้วย
     
     

รับโล่ดีเด่น

พ.ต.ท.เศรษฐภัทร ณ สงขลา สวญ.ตม.จว.นครพนม ได้รับโล่ห์ด้าน "ผู้พัฒนาองค์กรดีเด่น" ส่วน ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ จักรกาศ ได้รับโล่ห์ด้าน "ประชาสัมพันธ์ดีเด่น" จากชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม โดยมี พ.ต.ท.ทวี ชอบเรียบร้อย เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์เนื่องจาก สวญ.ติดราชการ
   

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

พ.ต.ท.เศรษฐภัทร ณ สงขลา สวญ.ตม.จว.นครพนม ให้สัมภาษณ์และออกรายการ "ตำรวจพบประชาชน" ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับภารกิจของตำรวจหน่วยต่างๆ ทางโทรทัศน์เครือข่ายเคเบิ้้ลทีวี MVTV   สามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่  http://youtu.be/YFZBIoQcd-4 
   

อบรมภาษาเวียดนาม..รองรับ AEC

  ตม.จว.นครพนม จัดอบรม "ภาษาเวียดนาม" ทุกวันจันทร์และอังคารของสัปดาห์ ตามโครงการ 3 หน่วยงาน 3 ภาษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของแขวงการทาง และศุลกากรนครพนม เข้าร่วมอบรมด้วย ใช้สถานที่ห้องประชุมนครภัทร ด่านพรมแดนขาออก สะพานมิตรภาพ ๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานให้สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามกับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - พรมแดนได้ในระดับหนึ่ง
     

ประชุมผู้ประกอบการโรงแรม

ตม.จว.นครพนม ได้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบกิจการโรงแรมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมนครภัทร อาคารพรมแดนขาออก สะพานมิตรภาพ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในโรงแรม ตามหน้าที่ของเจ้าของ/ผู้จัดการซึ่งถูกกำหนดไว้ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดี  
     
Wednesday the 21st. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.