Big Cleaning Dlay

 
วันที่ ๔ ก.ย.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ที่ทางจังหวัดนครพนมจัดขึ้น โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง..
   
   
   
   

แจกสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

 
วันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตม.จว.นครพนม และ พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
   
   
   

ครบรอบ ๒๓๒ ปี จังหวัดนครพนม

 

     สืบเนื่องจากนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๒๙ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองจาก "เมืองมรุกขนคร" เป็น "เมืองนครพนม" ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม จะมีอายุครบ ๒๓๒ ปี จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงาน "เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม สร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ๒ ช่วง คือ

    *ก่อนการจัดงาน ได้แก่ ๑)การประกวดตราสัญลักษณ์ของงานฯ ๒)การเสวนาวิชาการ ชำระประวัติศาสตร์ ๓)การจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดงาน "เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ๔)การพัฒนาเมืองนครพนม ๕)การประกวดภาพถ่ายความประทับใจเมืองนครพนม

    ** กิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงการจัดงาน ๙ วัน ๙ คืน ได้แก่ ๑)วันเปิดงาน ขบวนแห่ รำบูชาเมือง ๒)พิธีบวงสรวงบรรพชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓)การทำบุญตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร ๒๓๑ รูป ๔)การจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองนครพนม ๕)การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาเมืองนครพนม ๖)การแสดงของคณะหมอลำเพื่อเฉลิมฉลองงาน ๗)กิจกรรมพาข้าวแลง และจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน ๘)การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบริเวณงานและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ๙)การจัดกิจกรรมเที่ยวชมเมืองนครพนมผ่านภาพและกาพย์กลอน ๑๐)การจัดทัศนศึกษาชมเมืองเก่า ๑๑)การปั่นจักรยาน (Bike for Nakhonphanom) ๑๒)การจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟต์

ฟุตบอลตำรวจสัมพันธ์ จว.นครพนม

วันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตม.จว.นครพนม และ พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม นำข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำรวจสัมพันธ์ ซึ่ง ภ.จว.นครพนม จัดขึ้น โดยมี พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็นประธาน

       ** สำหรับการแข่งขันฟุตบอลตำรวจสัมพันธ์ของจังหวัดนครพนมนั้น มีการจัดแข่งขันกันทุกปี ตามนโยบายส่งเสริมให้ ขรต.ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี ภ.จว.นครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

 
   
   
   

Sunday the 17th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.