ประชาคมข่าวเดือน มิ.ย.๒๕๕๘

 

วันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชวาล แก้วมานพ รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม, พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ ดีลี, พ.ต.ท.สุวิทยื สิงห์กาล สว.ตม.จว.นครพนม นำข้าราชการตำรวจงานสืบสวนปราบปรามและงานบริการคนเข้าเมืองของหน่วยไปจัดกิจกรรม "ประชุมประชาคมข่าว" เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วย ณ อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จว.นครพนม โดยมี ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต. และ นายประพันธ์ เพิ่มพูล ปลัด อบต.นำกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม

**ในการนี้ได้นำเสนอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง - บัตรผ่านแดน และประชาสัมพันธ์การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักของเจ้าบ้านต่อที่ประชุมด้วย ได้รับความสนใจและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

     
     
     
     

ตม.เคลื่อนที่เดือน มิ.ย.๕๘

วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๘ พ.ต.อ.พันธ์ศักด ิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชวาล แก้วมานพ รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม และ พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ ดีลี สว.ตม.จว.นครพนม นำชุดสืบสวนออกจัดกิจกรรม ตม.เคลื่อนที่ ตามโครงการของจังหวัดนครพนม ประจำเดือน มิ.ย.๒๕๕๘ โดยมี นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธาน  ได้ทำการประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยภายใน ๒๔ ชั่วโมงตามมาตรา ๓๘ และการรายงานตัวของคนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนด ๙๐ วันทางอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้มาร่วมงาน รวมทั้งได้จัดหาไอศครีมไปแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานด้วย  
     
     
     
     

สร้างแนวร่วมจากชุมชน

  วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชวาล แก้วมานพ, พ.ต.ท.บุรณะ วันเหิม รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม, พ.ต.ท.สุวิทย์ สิงห์กาล, พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล สว.ตม.จว.นครพนม นำเจ้าหน้าที่ ตม.จว.นครพนม ไปร่วมกับ น.อ.สุชาติ อุดมนาค หน.กองยุทธการ นรข., ร.ท.ไพบูลย์ ขุนภิรมย์กิจ ผู้ควบคุมเรือ ล.๑๒๗ และเจ้าหน้าที่จาก นรข.นครพนม ทำพิธีมอบธงชาติแสดงสัญลักษณ์บอกฝ่ายให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน ๕๐ ลำ (๕๐ คน) ณ บ้านห้อม อ.อาจสามารถ อ.เมือง จว.นครพนม ** ในโอกาสนี้ ตม.จว.นครพนม และ นรข.ได้ร่วมกันเปิดโอกาสให้กลุ่มประมงเรือเล็กซักถามปัญหาและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารการลักลอบเข้าเมือง, การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสินค้าหนีภาษี อีกทั้งยังหารือกันนอกรอบระหว่างสองหน่วยงานเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือในการจัดระเบียบเรือเล็กตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงและการประสานงานด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไปอีกด้วย
     
     
     

โครงการภาษาเวียดนามสู่ AEC

วันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาเวียดนามตามโครงการ "อบรมและพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม" เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ AEC ในปลายปีนี้ และร่วมอบรมด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.นครพนม เข้ารับการอบรมร่วมกับข้าราชการจากส่วนราชการอื่นและภาคเอกชน ณ ห้องเรียนของสุถาบันภาษานครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครพนม

** โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๘ ใช้เวลาอบรม ๖๐ ชั่วโมง ในช่วงเวลาเย็น หลังจากจบการอบรมทางสถาบันภาษาจะออกประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมให้ด้วย

     
     
     

รายงานตัว 90 วัน (90 days report)

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.042-511235 


 

Friday the 13th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.