ตม.นครพนม ออกประชาคมข่าว

  วันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม มอบหมายให้ พ.ต.ท.บุรณะ วันเหิม รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนฯ ออกประชุมประชาคมข่าวประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการที่ห้องปรเะชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวม ๓๕ คน *** กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรและให้ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
     
     

อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.บุรณะ วันเหิม รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม และ พ.ต.ท.ทวี ชอบเรียบร้อย สว.ตม.จว.นครพนม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "การตรวจหนังสือเดินทางปลอม" และมอบหมายให้ พ.ต.ท.สุวิทย์ สิงห์กาล สว.ตม.จว.นครพนม และ ด.ต.ศุภวิชญ์ กุลจรัสประเสริฐ ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "Impostor" ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ห้องประชุมนครภัทร สะพานมิตรภาพ ๓ บ.ห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จว.นครพนม  
   

ให้การต้อนรับคณะ พล.อ.อดิศร ศุภสมุทร

  วันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม มอบหมายให้ พ.ต.ท.บุรณะ วันเหิม รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ พล.อ.อดิศร ศุภสมุทร อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพไทย และคณะที่เดินทางมาเยื่ยมชมทัศนียภาพของสะพานมิตรภาพ ๓ โดยได้นำเสนอความเป็นมาของสะพานมิตรภาพ ๓, เส้นทางเศรษฐกิจและการส่่งสินค้าระหว่างไทย - เวียดนาม ในการนี้ พล.อ.อดิศรฯ และคณะได้ขอบคุณทาง ตม.จว.นครพนม ที่ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ด้วย
     

ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษา คสช. และคณะที่มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ "พระรัตนะบรมธาตุเจดีย์ศรีพนมโฆษะปัญโญ" ขนาดสูง ๕๙ เมตร กว้างส่วนฐาน ๕๙ เมตร ณ วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จว.นครพนม ** สำหรับ "วัดโฆสมังคลาราม" ก่อตั้งโดยพระสุนทรธรรมากร หรือหลวงปู่คำพันธ์โฆสปัญโญ เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ เดิมชื่อ "วัดป่าจันทร์สว่างโฆสมังคราราม"  
     
     
   

ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้ออีโบลา

  วันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๕๗ พ.ต.อ.พันธ์ศํกดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.นครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้ออีโบลาแก่คนต่างด้าวที่เดินทางผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ๓ ได้รับความสนใจจากคนต่างด้าวด้วยดี
     

Sunday the 17th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.