ประชาคมข่าวเดือน ก.ย.๒๕๕๘

  วันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม มอบหมายให้ พ.ต.ท.บุรณะ วันเหิม รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม และ พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ ดีลี สว.ตม.จว.นครพนม นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปร่วมประชุมประชาคมข่าวเพื่อแสวงหาความร่วมมือและข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม อบต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จว.นครพนม โดยมี นายสมศักดิ์ อุพร นายก อบต.แสนพัน นำบุคลากรของ อบต.และประสานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสอบถามปัญหาต่างๆ
     
     

ลงนามร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ ๙ ก.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม, พ.ต.ท.ชวาล แก้วมานพ และ พ.ต.ท.บุรณะ วันเหิม รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม เข้าร่วม "พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี  
     
     

รอง ผบก.ตม.๔ ตรวจ ศปก.ตม.จว.นพ.

 

ถ่ายรูปร่วมกับท่าน พล.ต.ท.มนตรี โปตระนันทน์ ผบช.ภ.๙ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้วย

วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล รอง ผบก.ตม.๔ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจงาน ศปก.ตม.จว.นครพนม และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนี้

   ๑.การรายงานเหตุด่วน เหตุสำคัญ

   ๒.การพัฒนาปรับปรุง ศปก.ของหน่วย

   ๓.แนะนำให้จัดทำแผนผังการรายงานเหตุ

   ๔. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ศปก.และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สตม.

   ๕.ดำรงการติดต่อสื่อสารทุกประเภทให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

   ๖.ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำผิดวินัย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

   
   

ประชาคมข่าวเดือน ส.ค.๒๕๕๘

วันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม มอบให้ พ.ต.ท.ชวาล แก้วมานพ รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม และ พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ ดีลี สว.ตม.จว.นครพนม นำเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม และเจ้าหน้าที่งานบริการคนเข้าเมืองไปจัดประชุมประชาคมข่าวเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากผู้นำชุมชนที่ห้องประชุม อบต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จว.นครพนม โดยมี นายสุบรรณ โศตพานิชย์ นายก อบต., เจ้าหน้าที่ อบต., กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและซักถามปัญหาเกี่ยวกับคนต่างด้าวและการผ่านแดน  
     
     
     

ร่วมกิจกรรม Bike For Mom

  วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม นำข้าราชการตำรวจในสังกัดไปร่วมกิจกรรม "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" โดยร่วมกันปั่นจักรยานระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร จากศาลากลางจังหวัดนครพนม ไปตามถนนอภิบาลบัญชาผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม เข้าสู่ถนนนิตโยมุ่งหน้าเข้าถนนสุนทรวิจิตร ผ่านตลาดอินโดจีนไปทางทิศเหนือเลียบไปตามลำแม่น้ำโขง จากนั้นมุ่งหน้าไปทางสะพานมิตรภาพ ๓ แล้วปั่นข้ามสะพานมิตรภาพ ๓ ก่อนวกกลับที่วงเวียนเชิงสะพานแล้วกลับไปรวมกันที่ศาลากลางจังหวัด มีประชาชนมาร่วมลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ในครั้งนี้ประมาณ ๕,๒๐๐ คน
     
     
     
     
     
     

Saturday the 25th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2020 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.