ร่วมพิธีถวายความอาลัย

วันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ ผกก.ตม.จว.นครพนม ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง สุนิสา ธรรมโชติ สว.ตม.จว.นครพนม นำข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เป็นประธาน และมีข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  
     
     

ร่วมสรงน้ำพระบรมศพ

วันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ ผกก.ตม.จว.นครพนม มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง เลิศศิริ สงวนทรัพย์ สว.ตม.จว.นครพนม เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เป็นประธาน และมีข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
     

กิจกรรมวันตำรวจ 59

 
เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ ผกก.ตม.จว.นครพนม ได้ดำเนินการอ่านสาส์น ผบ.ตร. ถึงข้าราชการตำรวจ และนำข้าราชการตำรวจในสังกัดกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และกล่าวอุดมคติตำรวจ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น.ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารเพลแก่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ อาคารที่ทำการ ตม.จว.นครพนม
 
 
 

พิธีสมโภชน์องค์พญาสัตตนาคราช

ตั้งแต่วันที่ ๙ ก.ย.๒๕๕๙ เป็นต้นไป จังหวัดนครพนมได้จัดให้มีงานพิธีสมโภชน์องค์พญาสัตตนาคราช ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ในการนี้ พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ ผกก.ตม.จว.นครพนม ได้ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดไปร่วมจัดซุ้มน้ำดื่มและอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและเป็นการร่วมกิจกรรมกับชุมชน  
     
     
     
     
     

มอบโล่ห์แก่ผู้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือราชการ

วันที่ 8 ก.ย.2559 เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ ผกก.ตม.จว.นครพนม ได้มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายศิวรัตน์ ตันติพิพัฒกุลขัย ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และ ผู้แทนบริษัท คำม่วนซีเมนต์ จำกัด ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด เพื่อไว้ใช้ในราชการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมต่อไป  
     

Saturday the 25th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2020 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.