แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

พิมพ์


                   แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์

                   สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ