ตรวจสอบคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

พิมพ์
   
วันที่ ๑๒ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. จนท.สืบสวน ตม.จว.นครพนม ออกตรวจสอบและสืบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวราย Ms.Muoyhorng Chom อายุ 20 ปี สัญชาติกัมพูชา ยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นนักศึกษา (Non-ED) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จากการตรวจสอบ พบ Ms.Muoyhorng Chom กำลังเรียนอยู่ในห้อง ได้แสดงหนังสือเดินทางกัมพูชาเลขที่ N00743362 และบัตรนักศึกษารหัส 603020110012) คณะพยาบาลศาสตร์ และมี นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ อายุ 47 ปี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ, น.ส.สิริลักษณ์ ผาสุข อายุ 34 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป และ นางสุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นพยานยืนยันว่าคนต่างด้าวกำลังศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จริง..

Friday the 24th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.