กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

พิมพ์
วันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. พ.ต.ท.หญิง เลิศศิริ สงวนทรัพย์ สว.ตม.จว.นครพนม และ พ.ต.ต.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์ สว.ตม.จว.นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมย้ายต้นกล้าดอกดาวเรือง (แยกต้นปลูก) ลงในถุงพลาสติกและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ตามโครงการ "ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง " เพื่อเตรียมพร้อมให้ดอกดาวเรืองออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ ร.๙ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ ตม.จว.นครพนม