ออกสืบสวนและจับปรับมาตรา ๓๘ จำนวน ๒ ราย

พิมพ์
 
วันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๕๘ พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ ดีลี สว.ตม.จว.นครพนม นำกำลังชุดสืบสวนออกตรวจสอบสถานที่พักของคนต่างด้าวซึ่งได้แจ้งไว้กับงานตรวจบุคคลและพาหนะขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จากการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดข้อกล่าวหา "เป็นเจ้าของเคหสถานรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๒ ราย จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินรายละ ๑,๖๐๐ บาท ตามคดีเปรียบเทียบที่ สส.๘๒-๘๓/๕๘ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๘๒๖ เลขที่ ๐๐๕, ๐๐๖ จะได้นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการตามระเบียบต่อไป และได้ชี้แจงแนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกของคนต่างด้าวและการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามมาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้เจ้าบ้านได้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว
   
   
   

Friday the 14th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2020 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.