ประดับยศตำรวจ

พิมพ์
วันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม ทำพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๕ นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศจาก "ร.ต.ต." เป็น "ว่าที่ ร.ต.ท." ณ ห้องรับรอง ตม.จว.นครพนม และให้โอวาทสรุปได้ว่าเมื่อได้รับสิทธิตามกฎหมายให้เลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว ก็อย่าลืมหน้าที่ของตน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ ให้สมกับสิทธิที่ได้มา และรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด อย่าลืมตนหรือหลงตนจนทำให้งานราชการเส่ียหาย และอวยพรให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ