กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย watana.n

กฎหมายคนเข้าเมือง


กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว


กฎหมายอาญา


พ.ร.บ.โรงแรม


พ.ร.บ.ยาเสพติด


พ.ร.บ.สถานบริการ


พ.ร.บ.การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551


รวม พ.ร.บ.อื่นๆ


ระเบียบ/คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติ

Tuesday the 19th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2021 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.