ตำรวจดีเด่น

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันพุธ, 11 มีนาคม 2558 เขียนโดย watana.n
 

 

พ.ต.ท.หญิง อัปษร  เสรีจิตวิชิต

สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.อ.หญิง นิตญา  วิลาจันทร์

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.อ.หญิง อุมาภรณ์  ทำชาพร

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.อ.หญิง ปารย์  ธนาวิชนัน

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.วัฒนา  นามวงษ์ลือ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.สำรอง  สะเดา

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.หญิง กาญจนา  อนนตะชัย

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.สัมพันธ์  บุดดาศรี

รอง สว.ตม.จว.นครพนม


 

ร.ต.ท.ทวิช  แคนหนอง

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.เอกศักดิ์  คูนาเอก

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.ศุภกิตติ์  ไวบรรเทา

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.อดิศักดิ์  เมืองโคตร

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.หญิง นพวรรณ  รัตนกุล

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.ธวัชชัย  คำเหมือน

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.ณัฐพงษ์  เกษากิจ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

จ.ส.ต.ไพรีพินาศ  จูมณีย์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

จ.ส.ต.นเรศน์  สิงหาปัด

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม