ตำรวจดีเด่น

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันพุธ, 11 มีนาคม 2558 เขียนโดย watana.n
 

 

พ.ต.ท.หญิง อัปษร  เสรีจิตวิชิต

สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.อ.หญิง นิตญา  วิลาจันทร์

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.อ.หญิง อุมาภรณ์  ทำชาพร

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.อ.หญิง ปารย์  ธนาวิชนัน

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.วัฒนา  นามวงษ์ลือ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.สำรอง  สะเดา

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.หญิง กาญจนา  อนนตะชัย

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.สัมพันธ์  บุดดาศรี

รอง สว.ตม.จว.นครพนม


 

ร.ต.ท.ทวิช  แคนหนอง

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.ท.เอกศักดิ์  คูนาเอก

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.ศุภกิตติ์  ไวบรรเทา

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.อดิศักดิ์  เมืองโคตร

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.หญิง นพวรรณ  รัตนกุล

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.ธวัชชัย  คำเหมือน

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

ด.ต.ณัฐพงษ์  เกษากิจ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

จ.ส.ต.ไพรีพินาศ  จูมณีย์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

จ.ส.ต.นเรศน์  สิงหาปัด

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

Friday the 21st. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.