ขอบเขตพื้นที่การรับผิดชอบ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User

พื้นที่รับผิดชอบของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ปีพุทธศักราช 2522 และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครพนม และด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม

 
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 12 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมืองนครพนม
 • อำเภอธาตุพนม
 • อำเภอนาแก
 • อำเภอท่าอุเทน
 • อำเภอเรณูนคร
 • อำเภอบ้านแพง
 • อำเภอปลาปาก
 • อำเภอศรีสงคราม
 • อำเภอนาหว้า
 • อำเภอโพนสวรรค์
 • อำเภอนาทม
 • อำเภอวังยาง
Tuesday the 19th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2021 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.