จุดผ่านแดนถาวร

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User

*จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดนครพนม มี 2 จุด ซึ่งแต่เดิมอยู่ที่ท่าเทียบเรือ บริเวณด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข แต่เนื่องจากสภาพตลิ่งริมแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงบ่อย และยังไม่มีการประกาศเขตท่าให้แน่ชัดลงไป จึงมีการเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือบ่อยครั้ง ครั้งสุดท้ายเทศบาลเมืองนครพนม ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็นการถาวรขึ้น 2 แห่ง คือที่บริเวณท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว ริมถนนสุนทรวิจิตร สำหรับให้บริการคนโดยสาร อีกแห่งหนึ่งเป็นท่าแพขนานยนต์สำหรับขนส่งรถยนต์บรรทุกสินค้าระหว่างประเทศโดยผ่านทางเรือเฟอร์รี่
**ต่อมารัฐบาลไทยมีนโยบายต้องการให้จังหวัดนครพนมเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพม่า - ไทย - ลาว - เวียดนาม จึงได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรขึ้นอีก 1 จุด โดยก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน)ขึ้นที่บ้านห้อม ต.อาจสามารถ จว.นครพนม แล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 11/11/2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้าที่สะดวกสบายมากขึ้น
       **ปัจจุบัน จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดนครพนม มี 2 จุด คือ จุดผ่านแดนท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว และจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) โดยปิดการให้บริการ ณ ท่าแพขนานยนต์ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2554 เป็นต้นมา

1. ท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว สำหรับเรือยนต์โดยสาร ระหว่างนครพนม – เมืองท่าแขก

 
 
 

2. จุดตรวจสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) สำหรับรถยนต์สี่ล้อเล็ก,รถยนต์โดยสาร และรถยนต์บรรทุกสินค้า

 
Tuesday the 19th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2021 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.