จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม มีพื้นที่ชายแดนที่อนุญาตให้ประชาชนชาวลาวเข้ามาซื้อ-ขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะเช้ามา - เย็นกลับ แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนชาวไทยเดินทางออกไปยังฝั่ง สปป.ลาว   โดยเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 4 จุด ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม และมีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ตม., ศุลกากร, ตชด., นรข., ปศุสัตว์, สภ.และฝ่ายปกครอง เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ ในการควบคุมไม่ให้ประชาชนลาว ที่เข้ามายังจุดผ่อนปรนหลบหนีออกไปนอกเขตจุดผ่อนปรน

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนดังกล่าว ได้แก่

1. จุดผ่อนปรนอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

  

 ตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือบ้านแพง บ.โพธิ์ไทร หมู่ที่ 2  ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จว.นครพนม (เดิมตั้งอยู่ที่ท่าน้ำบ้านดอนแพง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จว.นครพนม) ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 92 กิโลเมตร ตรงกับบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เปิดทำการเวลา 09.00 – 13.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมปฏิบัติแบบบูรณาการ

2. จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบแม่น้ำโขง หน้าที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอท่าอุเทน (เดิม) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 30 กิโลเมตร ตรงกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน สปป.ลาว เปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ของวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม ได้แก่ สภ.ท่าอุเทน, ร้อย ทพ.2106, ร้อย ตชด.237, นรข.นครพนม, และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช  ให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ตม.จว.นครพนม และด่านศุลกากรนครพนม
 

3. จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ตั้งอยู่ที่ท่าน้ำบ้านหนาดท่า ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.นครพนม ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 25 กิโลเมตร ตรงกับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ของวันอังคาร และวันศุกร์ การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม

4. จุดผ่อนปรนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  

ตั้งอยู่ที่ถนนริมเขื่อนหน้าเทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ 50 กิโลเมตร ตรงกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงคำม่วน และบ้านปากเซบั้งไฟ เมืองไซยบุรี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ของวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี การควบคุมคนลาวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม

Saturday the 20th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.