สถิติสืบสวนปราบปราม/ส่งกลับ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติการจับกุม ปี พ.ศ.2561 (แยกตามประเภทข้อหา)
เดือน พรบ.คนเข้าเมือง พรบ.ยาเสพติด อื่นๆ
มกราคม  43  0  1 
กุมภาพันธ์  19  0 0
มีนาคม  27   0   1 
เมษายน  23   4   2 
พฤษภาคม  12  0  0
มิถุนายน   15    0   6
กรกฎาคม   37   3 13 
สิงหาคม  46   0  13 
กันยายน   63    3   9 
ตุลาคม   83   3
พฤศจิกายน  94   5 
ธันวาคม      

 

สถิติงานสืบสวนปราบปราม/ส่งกลับ ปี พ.ศ.2561
เดือน จับกุม ส่งกลับ
มกราคม  44  68 
กุมภาพันธ์  19 37
มีนาคม  28  38 
เมษายน  29 64
พฤษภาคม  12  37
มิถุนายน    21    51 
กรกฎาคม    53   70 
สิงหาคม    59    93 
กันยายน   75 105 
ตุลาคม   88 211 
พฤศจิกายน  101 141
ธันวาคม    

 

สรุปสถิติงานสืบสวนปราบปราม/ส่งกลับ
ปี พ.ศ. จับกุม ส่งกลับ
2549 1,083 1,706
2550 471 1,155
2551 194 863
2552 747 1,244
2553 530 1,129
2554 533 1,013
2555 512 1,047
2556 1,169 1,730
2557 1,257 1,745
2558 2,246  2,744 
2559 2,801  3,232 
2560 1,792  2,367

 

Wednesday the 12th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.