สถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติงานตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2561
เดือน หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 14003 14414 16616   15818 6789   8521 4534  4340 
กุมภาพันธ์ 10785  10653  14451  14215  5032  6237 4593   4143
มีนาคม  11322 11772   17923 13116  5468  6444 4713 

4519 

เมษายน 13261  13396 

 18080

17252 

6459  4256  4151  8394 
พฤษภาคม 12315  12198  14980  12662   5866 6733  4897   4713
มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม                
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                

 

สรุปสถิติงานตรวจบุคคล
ปี พ.ศ. หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751
2556 47,796 49,120 144,927 129,120 39,558 41,438 81,161 79,681
2557 58,328 61,257 151,514 146,220 44,482 47,112 76,953 75,903
2558 84,912 87,084 159,993 146,370 78,584 92,007 78,819 76,099
2559 104393   105792  161235 144666  102559 118620   70575  74492
2560 135485  137882  184560   169073 79619  93336  41007  40481 

 


 

    สถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2561
เดือน รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุก/พ่วง
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 1202   1240  1745 1858  191  183  10313  10098 
กุมภาพันธ์  1016 1002  1608  1650         
มีนาคม 1010  1170  1691  1904         
เมษายน 988  1101  1662           
พฤษภาคม                
มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม                
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 

สถิติงานตรวจพาหนะประจำเดือน
เดือน รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  ม.ค.   

      

               1
ก.พ.                   
มี.ค.                
เม.ย.               
พ.ค.          
มิ.ย.          
ก.ค.        

 

ส.ค.          
ก.ย.        

 

ต.ค.          
พ.ย.          
ธ.ค.          
รวม          

 

สรุปสถิติงานตรวจพาหนะ
ปี พ.ศ. รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  2553   

   8,048   

8,749        9,234       9,310    35,341
2554   11,656     12,614     14,598    14,097     52,965  
2555  23,964   24,970    26,218  24,346   99,498 
2556  28,284     28,221     32,162  32,402  121,069 
2557 37,630 36,814 33,129 33,678 141,251
2558 41,422 39,759 38,885 38,924 158,990
2559 55,499 57,156 45,961 48,273

109,315

2560 94,259  98,989 38,314   35,807 138,666

 
 
สถิติปฏิเสธ / อยู่เกิน ปี พ.ศ.2561
 
เดือน ปฏิเสธเข้าเมือง อยู่เกินกำหนด
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม
มกราคม                
กุมภาพันธ์                
มีนาคม                
เมษายน                
พฤษภาคม                
มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม                
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 


 
 
สถิติ Re-entry / VOA. ปี พ.ศ.2561
 
เดือน Re-entry VOA.
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม จีน อินเดีย อื่นๆ รวม
มกราคม                
กุมภาพันธ์                
มีนาคม                
เมษายน                
พฤษภาคม                
มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม                
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                
Tuesday the 21st. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.