สถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติงานตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2564
เดือน หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม  5,145  5,369

41

125

2,385

2,392 2,694 2,690
กุมภาพันธ์ 5,426 5,521

28

162 2,350 2,354 3,554

3,549

มีนาคม 5,690 5,759 31 331 2,975 2,975 4,799 4,793
เมษายน 8,401 8,447 55 247 2,851 2,859 4,203 4,194
พฤษภาคม 8,982 8,480 27 131 2,775 2,779 4,652 4,644
มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม              

 

กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                

 

สรุปสถิติงานตรวจบุคคล
ปี พ.ศ. หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751
2556 47,796 49,120 144,927 129,120 39,558 41,438 81,161 79,681
2557 58,328 61,257 151,514 146,220 44,482 47,112 76,953 75,903
2558 84,912 87,084 159,993 146,370 78,584 92,007 78,819 76,099
2559 104,393  105,792  161,235 144,666  102,559 118,620  70,575  74,492
2560 135,485 137,882 184,560  169,073 79,619 93,336 41,007  40,481
2561

134,791

135,842  184,903 171,653 91,951 72,983 53,037 58,901
2562  149,099 148,908 203,304 188,537 104,514 111,003 99,704 105,263
2563

85,666

86,354 47,801 60,900 50,089 50,492 62,146 61,903

 


 

สถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2564 (แยกประเภทพาหนะ)
เดือน รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุก/พ่วง
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 0 0 5 0  0 0  9,065 9,278
กุมภาพันธ์ 0 1  3 2 0 0 10,181 10,291
มีนาคม 0 0 8 11 0 0 11,839 11,888
เมษายน 0 0 5 6 0 0 13,909 13,971
พฤษภาคม 0 0 6 6  0 0 15,727

15,754

มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม                
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 

สถิติงานตรวจพาหนะ ปี พ.ศ.2564 (แยกสัญชาติพาหนะ)
เดือน รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  ม.ค.    6,418 6,635  2,647 2,648  18,348
ก.พ. 6,66 6,772 3,518  3,522  20,478
มี.ค. 7,107 7,180 4,740  4,719 23,746
เม.ย.  9,752 9,824 4,162 4,153  57,891
พ.ค. 11,163 11,204 4,570 4,556  31,493
มิ.ย.          
ก.ค.          
ส.ค.          
ก.ย.          
ต.ค.          
พ.ย.          
ธ.ค.          
รวม          

 

สรุปสถิติงานตรวจพาหนะ
ปี พ.ศ. รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  2553   

   8,048

8,749    9,234    9,310 35,341
2554   11,656    12,614   14,598   14,097    52,965
2555  23,964   24,970   26,218 24,346   99,498
2556  28,284    28,221   32,162 32,402  121,069
2557 37,630 36,814 33,129 33,678 141,251
2558 41,422 39,759 38,885 38,924 158,990
2559 55,499 57,156 45,961 48,273 109,315
2560 94,259 98,989 38,314   35,807 138,666
2561  99,825 97,574 43,721 38,820 279,9740
2562  116,318 70,150 118,644 73,847 378,959
2563  85,452  86,659 51,318 51,147  274,576

 

Monday the 24th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2022 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.