สถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติงานตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2561
เดือน หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 14003 14414 16616   15818 6789   8521 4534  4340 
กุมภาพันธ์ 10785  10653  14451  14215  5032  6237 4593   4143
มีนาคม  11322 11772   17923 13116  5468  6444 4713 

4519 

เมษายน 13261  13396 

 18080

17252 

6459  4256  4151  8394 
พฤษภาคม 12315  12198  14980  12662   5866 6733  4897   4713
มิถุนายน  10382  10299  14518  14432  5203 5650  4835  4651 
กรกฎาคม  10880 11068  14582   14582  4624 5269  4672  4577 
สิงหาคม  9405  9540 15592   13779 3781  4290  4922 

4695 

กันยายน  9716 9650  13850  12796  3811  4149   4354 4265 
ตุลาคม  10346 10277  15098 14912  4723  5736  5884  5292 
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                

 

สรุปสถิติงานตรวจบุคคล
ปี พ.ศ. หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751
2556 47,796 49,120 144,927 129,120 39,558 41,438 81,161 79,681
2557 58,328 61,257 151,514 146,220 44,482 47,112 76,953 75,903
2558 84,912 87,084 159,993 146,370 78,584 92,007 78,819 76,099
2559 104393   105792  161235 144666  102559 118620   70575  74492
2560 135485  137882  184560   169073 79619  93336  41007  40481 

 


 

    สถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2561
เดือน รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุก/พ่วง
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 1202   1240  1745 1858  191  183  10313  10098 
กุมภาพันธ์  1016 1002  1608  1650  157  166  8050  7810 
มีนาคม 1010  1170  1691  1904   158 181  8721 

8335 

เมษายน 988  1101  1662   1835  148 177  9153  8937 
พฤษภาคม 1147  1266  1793  2054  169  204  9474  9632 
มิถุนายน  1311 1464  1923  2109  202  227  8120  7950 
กรกฎาคม  1163 1316  1743  1919  246  264  8678  8573 
สิงหาคม  1196 1360  1769  1952  208  239  6755  6830 
กันยายน  1163 1280 1599  1749   198 218  7256 

7182 

ตุลาคม 1057  1227   1641 1880   187 142   6986 7106 
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 

สถิติงานตรวจพาหนะประจำเดือน
เดือน รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  ม.ค.   

   10085   

10315     3614      3312    27982
ก.พ. 7773    7885      3302    2987    22539
มี.ค. 8325     8535   3503  3303    24322 
เม.ย.  9127 9313      3064  2977  25117  
พ.ค. 9400  9949   3431  3455 26887 
มิ.ย.  8205 8331   3591 3659  24422 
ก.ค.  8766 8896   3312 3424 

 25054

ส.ค.  6872  7087 3304  3542   21457
ก.ย. 7284 7421 2932   3008

 20645

ต.ค.  7220 7479  2899  3124  20722 
พ.ย.          
ธ.ค.          
รวม          

 

สรุปสถิติงานตรวจพาหนะ
ปี พ.ศ. รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  2553   

   8,048   

8,749        9,234       9,310    35,341
2554   11,656     12,614     14,598    14,097     52,965  
2555  23,964   24,970    26,218  24,346   99,498 
2556  28,284     28,221     32,162  32,402  121,069 
2557 37,630 36,814 33,129 33,678 141,251
2558 41,422 39,759 38,885 38,924 158,990
2559 55,499 57,156 45,961 48,273

109,315

2560 94,259  98,989 38,314   35,807 138,666

 
 
สถิติปฏิเสธ / อยู่เกิน ปี พ.ศ.2561
 
เดือน ปฏิเสธเข้าเมือง อยู่เกินกำหนด
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม
มกราคม  12 20   127 29  11  167 
กุมภาพันธ์

 -

13  81 46  11 

138 

มีนาคม  14 21 

-

 35  32  42 
เมษายน 14 39  53  168 28  10  2060 
พฤษภาคม  11 23 

 -

44  75  21  101 
มิถุนายน  15 47 64  134  35  172 
กรกฎาคม  2 42  46   69 32  106 
สิงหาคม  2 76  68   114 27  148 
กันยายน  5 65 

 70 101  11  114 
ตุลาคม  6 47   1 54   65 14  83 
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 


 
 
สถิติ Re-entry / VOA. ปี พ.ศ.2561
 
เดือน Re-entry VOA.
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม จีน อินเดีย อื่นๆ รวม
มกราคม  308  16 333  62   11  4  77
กุมภาพันธ์ 435  14  16  465         
มีนาคม 398  22  423  35  37 
เมษายน 323  24  356  63 72 
พฤษภาคม 344  10  15  369  59  63 
มิถุนายน 516  10  12  538  79  82 
กรกฎาคม  513 19  539  45  47 
สิงหาคม  442 456  60  63 
กันยายน  580 594  52  59 
ตุลาคม  667  10  5 682   43  44
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                
Wednesday the 12th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.