สถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติงานตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2562
เดือน หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม  13,096 13,290  16,803  17,140  6,314  7,163  4637  4491 
กุมภาพันธ์ 11,097 11,138 18,632   14,140 5,152  6,021  6,778  6,627 
มีนาคม 13,747  13,927  17,356 14,991  5,985   7,194  7,169 7,014 
เมษายน  17,616 17,628  21,616  20,304  7,281  8,114  6,014  6,526 
พฤษภาคม  12,893 12,788  16,503  14,599  6,089  7,221  7,251  6,929 
มิถุนายน 11,544  11,380  16,456   14,805  8,912 9,167  6,179  8,093 
กรกฎาคม  13,666 13,677  17,819  16,268  11,881  11,827  7,855  7,926 
สิงหาคม 14,419  14,346  16,914  16,647  12,647  12,969   11,368

11,553 

กันยายน 8374   8269 13819  12639  8017  8248  10075  10311 
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                

 

สรุปสถิติงานตรวจบุคคล
ปี พ.ศ. หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751
2556 47,796 49,120 144,927 129,120 39,558 41,438 81,161 79,681
2557 58,328 61,257 151,514 146,220 44,482 47,112 76,953 75,903
2558 84,912 87,084 159,993 146,370 78,584 92,007 78,819 76,099
2559 104393   105792  161235 144666  102559 118620   70575  74492
2560 135485  137882  184560   169073 79619  93336  41007  40481 
2561

134791 

135842   184903 171653  91951  72983  53037  58901 

 


 

    สถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2562 (แยกประเภทพาหนะ)
เดือน รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุก/พ่วง
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 1,028  1,094  1,639  1,768  213  244  9,934  10,142 
กุมภาพันธ์ 1,234  1,203   1,751 1,667  190  199  9,679  9,801 
มีนาคม  1,055 1,233   1,592 1,806   198 242  12,549 12,596
เมษายน 933  1,236  1,394  1,847  187  247  16,877  19,631 
พฤษภาคม 968  1223  1,431  1,812  169  202   12,141 12,338 
มิถุนายน  1,544 1,566  2,104  2,161  240   249 11,147  11,168 
กรกฎาคม  1,802 1,862  2,255   2,370 285  307  12,550  12,518 
สิงหาคม 2,228  2,258  2,699  2,849  272  287  14,119  13,991 
กันยายน 2014  2037  2520  2558  246  240  8356  8344 
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 

สถิติงานตรวจพาหนะ ปี พ.ศ.2562 (แยกสัญชาติพาหนะ)
เดือน รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  ม.ค.   

10,265   

10,262  2,812  3,249  26,588 
ก.พ. 8,431  9,056  4,647  4,038  26,172 
มี.ค. 9,251  9,316  3,298  3,280  25,145 
เม.ย.  11,734 11,876  5,143   7,755 36,508 
พ.ค. 9,926  10,383   5,031 5,440  30,780 
มิ.ย. 9,349  9,538   5,913 5,820   30,620
ก.ค. 11,180 11,322 5,949  5,969 

35,092 

ส.ค.  12,374  12,375 7,178  7,249  39,176
ก.ย.  7013 7100  6348  6314  26775 
ต.ค.          
พ.ย.          
ธ.ค.          
รวม          

 

สรุปสถิติงานตรวจพาหนะ
ปี พ.ศ. รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  2553   

   8,048   

8,749        9,234       9,310    35,341
2554   11,656     12,614     14,598    14,097     52,965  
2555  23,964   24,970    26,218  24,346   99,498 
2556  28,284     28,221     32,162  32,402  121,069 
2557 37,630 36,814 33,129 33,678 141,251
2558 41,422 39,759 38,885 38,924 158,990
2559 55,499 57,156 45,961 48,273 109,315
2560 94,259  98,989 38,314   35,807 138,666
2561  99,825 97,574  43,721  38,820  279,9740 

 
 
สถิติปฏิเสธ / อยู่เกิน ปี พ.ศ.2562
 
เดือน ปฏิเสธเข้าเมือง อยู่เกินกำหนด
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม
มกราคม 14 34   0 48   101 36  145 
กุมภาพันธ์  42 46  0 88   75 10 13 

98 

มีนาคม 46  79   125 39  13  57 
เมษายน  6 71  77  131  12  145 
พฤษภาคม  7 85  92  82  16  103 
มิถุนายน  11 89  100  99  23  124 
กรกฎาคม  2 76  79  82  18   3 103 
สิงหาคม 8 93  102  147  26   8  181
กันยายน 14 76   91  122 16  140 
ตุลาคม 31  38   93 19  120 
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 


 
 
สถิติ Re-entry / VOA. ปี พ.ศ.2562
 
เดือน Re-entry VOA.
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม จีน อินเดีย อื่นๆ รวม
มกราคม 719  12  737  138  146 
กุมภาพันธ์ 717  14  15  746   96  5 105 
มีนาคม 1119  1129  114  121 
เมษายน  453 15  477  114  10  127 
พฤษภาคม  851 867   84  6 92 
มิถุนายน 977 14 996  132   2 140 
กรกฎาคม  915  9 16   940 102  35   140
สิงหาคม 911  22   940 87   5 101 
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                
Friday the 3rd. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2020 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.