สถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติงานตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2563
เดือน หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 10991  11225  18346  18584  10719  10970  11083  11071 
กุมภาพันธ์ 10074  9885  29257  14805  9027 9295  11532 

11414 

มีนาคม 10638  10402  10122  19954  9251  9258  8826  8806 
เมษายน  6175 6036  71  1497  2494  2307  911  914 
พฤษภาคม  10007  10053  56  62  2562  2562 3605  3584 
มิถุนายน  6017 6117  38  1742  2774  2799  3610  3611 
กรกฎาคม  6113 6237  31   1437 2663  2676  4021 4003 
สิงหาคม              

 

กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                

 

สรุปสถิติงานตรวจบุคคล
ปี พ.ศ. หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751
2556 47,796 49,120 144,927 129,120 39,558 41,438 81,161 79,681
2557 58,328 61,257 151,514 146,220 44,482 47,112 76,953 75,903
2558 84,912 87,084 159,993 146,370 78,584 92,007 78,819 76,099
2559 104393   105792  161235 144666  102559 118620   70575  74492
2560 135485  137882  184560   169073 79619  93336  41007  40481 
2561

134791 

135842   184903 171653  91951  72983  53037  58901 
2562  149099 148908  203304  188537  104514  111003  99704  105263 

 


 

สถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2563 (แยกประเภทพาหนะ)
เดือน รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุก/พ่วง
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม 2344  2351  2903  2934  438  451  8829  8988 
กุมภาพันธ์  2185 2212  2751  2832  401  416  8429  8316 
มีนาคม 1401  1380  1961  1905  194  191  11787  11816 
เมษายน  0 7211  7063 
พฤษภาคม  0  0  0  0  0 14125 

14241 

มิถุนายน 0 4  0 10822  10944 
กรกฎาคม  0 11411  11519 
สิงหาคม                
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
รวม                

 

สถิติงานตรวจพาหนะ ปี พ.ศ.2563 (แยกสัญชาติพาหนะ)
เดือน รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  ม.ค.     7723  7896  6791  6828  29238
ก.พ. 6483  6543  7283  7233  27542 
มี.ค.  8779  8807  6564  6485 30635 
เม.ย. 6268  6121  949  946  14284 
พ.ค.  10511  10631  3614  3610  28366
มิ.ย.  7252  7377  3573 3571  21773 
ก.ค. 7472  7584  3944  3937 

22934 

ส.ค.          
ก.ย.          
ต.ค.          
พ.ย.          
ธ.ค.          
รวม          

 

สรุปสถิติงานตรวจพาหนะ
ปี พ.ศ. รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  2553   

   8,048   

8,749        9,234       9,310    35,341
2554   11,656     12,614     14,598    14,097     52,965  
2555  23,964   24,970    26,218  24,346   99,498 
2556  28,284     28,221     32,162  32,402  121,069 
2557 37,630 36,814 33,129 33,678 141,251
2558 41,422 39,759 38,885 38,924 158,990
2559 55,499 57,156 45,961 48,273 109,315
2560 94,259  98,989 38,314   35,807 138,666
2561  99,825 97,574  43,721  38,820  279,9740 
2562  116,318 70,150  118,644  73,847  378,959 
Friday the 23rd. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2020 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.