สถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติงานตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2560
เดือน หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม  11408  11710  13856  16171 10911   12251 4406                             5151                  
กุมภาพันธ์  9668  9755  18446  11619  5616 6886   4296 4181 
มีนาคม 11176 11237 

15346 

12892  6354  7957   4170 3990 
เมษายน 11737 11974  16695  16112  7174  8852  3312 

3407 

พฤษภาคม  13922 14048   15690

12836 

5510  7057  2700 

2663 

มิถุนายน 10459   10453 15425   14219 5185  2941  2941

2679 

กรกฎาคม  12842 12839  16248   15585

 6921

 8216  2268

2450 

สิงหาคม 11721  11787  15696   15684  5912  7165 2093  2363 
กันยายน 8999  9414  13331 12368   5206 5795   3169 2378 
ตุลาคม 10528   10525  15153 14465 8580   8012 3200  3667 
พฤศจิกายน  10810 11262  13713  12118   5434  6413 3915  3541 
ธันวาคม 12217   12878 14961  15004   6816 8120  4537  4011 

 

สรุปสถิติงานตรวจบุคคล
ปี พ.ศ. หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางต่างชาติ บัตรผ่านแดนไทย บัตรผ่านแดนลาว
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751
2556 47,796 49,120 144,927 129,120 39,558 41,438 81,161 79,681
2557 58,328 61,257 151,514 146,220 44,482 47,112 76,953 75,903
2558 84,912 87,084 159,993 146,370 78,584 92,007 78,819 76,099
2559 104393   105792  161235 144666  102559 118620   70575  74492

 


 

    สถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2560
เดือน รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุก/พ่วง
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก
มกราคม  1208  1589 1923  2613   200 302   6314 6594 
กุมภาพันธ์  1378  1466 2099   2259 229  254  5380  5330 
มีนาคม 1434  1511  2204   2374 205   255 7025  6661 
เมษายน  1327 1427  2093  2341   195 229 7179  7221 
พฤษภาคม 1234 1404 1886 2166  159 171  9689  9315 
มิถุนายน  1145 1224  1680  1876  158  177  7558  7351 
กรกฎาคม  974 1139  1418   1727 114  152   10695 10176 
สิงหาคม 869 1098 1374 1766  107  143  7247  7246 
กันยายน 1017 1007 1493 1526 230 222 7558 6839
ตุลาคม 931  986  1398  1529   177  180  6658 6036 
พฤศจิกายน 989 1183   1434 1808   144 180   8938 8864 
ธันวาคม 1242  1238   1830 1835  189  207  9157  9074 
รวม 13748   15272 20832   23820 2107   2472  93158 90497 

 

สรุปสถิติงานตรวจพาหนะ
ปี พ.ศ. รถยนต์ไทย รถยนต์ต่างชาติ รวม
เข้า ออก เข้า ออก  
  2553   

   8,048   

8,749        9,234       9,310    35,341
2554   11,656     12,614     14,598    14,097     52,965  
2555  23,964   24,970    26,218  24,346   99,498 
2556  28,284     28,221     32,162  32,402  121,069 
2557 37,630 36,814 33,129 33,678 141,251
2558 41,422 39,759 38,885 38,924 158,990
2559 55,499 57,156 45,961 48,273

109,315

2560 94,259  98,989 38,314   35,807 138,666

 
สถิติปฏิเสธ / อยู่เกิน ปี พ.ศ.2560
 
เดือน ปฏิเสธเข้าเมือง อยู่เกินกำหนด
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม
มกราคม  6 99 

 -

105  108  54  169 
กุมภาพันธ์  5  128

 -

 133 87   103
มีนาคม  1 133   - 134  15  46 
เมษายน

 108  - 119  108  24  139 
พฤษภาคม  19 94    113  55  23   82
มิถุนายน 79 

- 

 83 115 22 

3 

 140

กรกฎาคม  -  41  41 74  39   1  114
สิงหาคม  1  1  2 122  37 

 -

159 
กันยายน  1

 2  87 19   2  108
ตุลาคม  1  79 12  93 
พฤศจิกายน 20 

25  132  17   150
ธันวาคม                
รวม                

 


 
 
สถิติ Re-entry / VOA. ปี พ.ศ.2560
 
เดือน Re-entry VOA.
ลาว เวียดนาม อื่นๆ รวม จีน อินเดีย อื่นๆ รวม
มกราคม  189 32   9 230   83  7  2 92 
กุมภาพันธ์  111  5  9 125  31   8 46 
มีนาคม 175  15   10 200   104  10 120 
เมษายน 154  12  175  65   1

- 

 66
พฤษภาคม  158 11  11  180   53  6

59 
มิถุนายน  155 18  182   56

- 

65 
กรกฎาคม  181 11   3  195  65   70 
สิงหาคม 140   5  3 148  54   2 59 
กันยายน  159  16 180  54  8  - 62 
ตุลาคม 238  20  265   48   9 58 
พฤศจิกายน  159  8 175   51

59 
ธันวาคม                
รวม                
Thursday the 22nd. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.