สถิติงานบริการคนต่างด้าว

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 เขียนโดย Super User
สถิติงานบริการคนเข้าเมือง ปี พ.ศ.2562
เดือน

ขออยู่ต่อ

ระยะสั้น

ขออยู่ต่อ

ระยะยาว

ขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนประเภท

การตรวจลงตรา

รับแจ้ง 90 วัน

รับแจ้งคนต่างด้าว

เข้าพักอาศัย 24 ชั่วโมง

ขอเข้ามา

มีถิ่นที่อยู่

มกราคม 37  51  353  4  794  1073 
กุมภาพันธ์ 35

43 

327   634 877 
มีนาคม 20 76  334   683 830 
เมษายน 31  32  243   692 1172 
พฤษภาคม 18 53  273   661 665 
มิถุุนายน 15 53  240   546 692   0
กรกฎาคม 32  59  220   867 750 
สิงหาคม 24  54  255   625  717
กันยายน            
ตุลาคม            
พฤศจิกายน              0
ธันวาคม             0

รวม

 

         

0


 
สรุปสถิติงานบริการคนเข้าเมือง
ปี ขออยู่ต่อ ขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนประเภท

การตรวจลงตรา

รับแจ้ง 90 วัน

รับแจ้งคนต่างด้าว

เข้าพักอาศัย 24 ชั่วโมง

ขอเข้ามา

มีถิ่นที่อยู่

2549 334 239 0 282 0 251
2550 614 525 0 462 0 7
2551 544 578 0 1,428 0 4
2552 807 712 6 2,642 210 0
2553 398 487 6 1,677 303 0
2554 460 588 1 2,674 326 0
2555 630 940 5 1,699 318 0
2556 536 1,258 2 1,830 626 0
2557 699 1,401 7 1,805 2,533 0
2558 775 1,334 10 1,965 3,513 0
2559  801  3,299  21  2,112  5,767 0
2560  881  4,069  45 2,734 3,277
2561  950  9,371  34  7,217  6,823 0

 

Wednesday the 28th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2020 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.