ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้ออีโบลา

พิมพ์
  วันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๕๗ พ.ต.อ.พันธ์ศํกดิ์ ค้าดี ผกก.ตม.จว.นครพนม สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.นครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้ออีโบลาแก่คนต่างด้าวที่เดินทางผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ๓ ได้รับความสนใจจากคนต่างด้าวด้วยดี