ร่วมงาน Big Cleaning Day

พิมพ์
  วันที่ ๘ ต.ค.๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พ.ต.ท.เศรษฐภัทร ณ สงขลา สวญ.ตม.จว.นครพนม ได้นำกำลังข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เพื่อระดมกันทำความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รองรับการจัดงานไหลเรือไฟประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ ต.ค.๒๕๕๖ และในปีนี้วันไหลเรือไฟตรงกับวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๖ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเปิดงานในวันดังกล่าว ตรงนี้ภาพ new กระพริบ