หนึ่งก้าวสู่ AEC

พิมพ์
สร้างเมื่อ วันพุธ, 03 ตุลาคม 2555
ตม.จว.นครพนม จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย พ.ต.ท.เศรษฐภัทร ณ สงขลา สวญ.ตม.จว.นครพนม มีนโยบายจะปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำการให้มีความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเบื้องต้นนี้ได้ปรับปรุงห้องประชุมของ ตม.จว.นครพนม เพื่อรองรับการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานไทยด้วยกันเอง และการจัดประชุมหน่วยงานระหว่างประเทศ
Saturday the 25th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.